דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הזמנה להציע הצעות בעקוב אחר שינוים- לא להגשה

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
הזמנה להציע הצעות ב"עקוב אחר שינוים"- לא להגשה לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft