דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הודעה לעיתונות בערבית- תיקון תנאי סף ושינוי מועדים

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
הודעה לעיתונות בערבית- תיקון תנאי סף ושינוי מועדים לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft