דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הודעה לעיתונות תיקון תנאי סף ודחיית מועדים- מודעה בערבית

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
הודעה לעיתונות תיקון תנאי סף ודחיית מועדים- מודעה בערבית לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft