דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הודעה לעיתונות תיקון תנאי סף ודחיית מועדים

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft