דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הבהרה מספר 1 ונספחים להבהרה

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
הבהרה מספר 1 ונספחים להבהרה לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft