דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

כתב כמויות בפורמט SKN

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
כתב כמויות בפורמט SKN לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft