דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הזמנה והסכם

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
הזמנה והסכם לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft