דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הבהרות

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
הבהרה מס' 1 והודעה בדבר דחיית מועדים לכלל מסמכי המכרז
הבהרה מספר 2 לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft