דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הודעת דחייה

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
הודעת דחיית זמן הגשת המכרז לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft