דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מפרט טכני מיוחד- לאחר הבהרות

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
נספח ד'- מפרט טכני מיוחד- לאחר הבהרות לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft