דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

כתב כמויות בקובץ SKN

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
כתב כמויות בקובץ SKN לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft