דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מסמכי המכרז

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
מסמכי המכרז (הזמנה להציע הצעות והסכם) לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft