החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

03/14

מס' שם המכרז מועד פרסום תאריך עדכון
אחרון
תאריך סיור
קבלנים
תאריך אחרון
לתשלום
תאריך הגשת
הצעות
מסמכים
והודעות
5/21 מכרז 5/21 לביצוע עבודות פיתוח להקמת טיילת נופית דרך בן גוריון לצד מצוק צין - רמת נגב 13/10/21 24/10/21

סיור קבלנים ייערך ביום 24.10.21 בשעה 12.00 מקום הכינוס הינו המכון למורשת בן גוריון, מדרשת בן גוריון

ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה והיא מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז

חלה חובת שליחת טופס רישום למכרז, עד ליום 1.11.21

ללא חובת תשלום דמי רישום

18/11/21 לכלל מסמכי המכרז
4/21 מכרז 4/21 לביצוע עבודות שיקום, שדרוג ופיתוח טיילת אלברט והר גמל במצפה רמון 13/07/21 27/07/21

סיור קבלנים ייערך ביום 27.7.2021 בשעה 12:00.  

נקודת כינוס - מרכז הצעירים (חדר ישיבות), שד' בן גוריון 1, מצפה רמון.

ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה.

חלה חובת רישום למכרז, עד ליום 3.8.21

ללא חובת תשלום דמי רישום

17/08/21 לכלל מסמכי המכרז
2/21 מכרז פומבי מס' 2/21 להתקשרות עם קבלן בהסכם מסגרת לביצוע עבודות קבלניות בעלות צורך מיידי 31/05/21

לא יתקיים סיור קבלנים

חלה חובת רישום למכרז עד ליום 17.6.21

ללא תשלום דמי השתתפות

08/07/21 לכלל מסמכי המכרז
11/20 מכרז פומבי מס' 11-20 למתן שירותי תפעול ותחזוקה משלימה לחדרי חשמל ומערכות היקפיות בעין בוקק ובחמי זוהר 01/12/20 14/12/20

ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה, התכנסות במלון הרודס ים המלח, נווה זוהר ביום 14.12.20, בשעה 11.30

רצוי להירשם לסיור או להקדים ולשלוח טופס רישוום.

בשל הנחיות הרשויות, ההשתתפות מותנית בביצוע בדיקת קורונה מהירה בבניין המועצה האזורית תמר (ללא תשלום) ובקבלת תצאות שליליות (למעט אם ברשות המשתתף אישור ביצוע בדיקה שנערכה עד 72 שעות טרם הכניסה למתחם או אישור החלמה)

חלה חובת שליחת טופס רישום למכרז עד ליום 14.12.20

ללא תשלום דמי השתתפות.

31/12/20 לכלל מסמכי המכרז
10/20 מכרז פומבי מס' 10/20 למתן שירותי ליסינג תפעולי 25/11/20 13/12/20

לא יתקיים

חובה להירשם באמצעות שליחת טופס רישום, עד ליום 7.12.20

ללא תשלום דמי רישום

31/01/21 לכלל מסמכי המכרז
9/20 מכרז מס' 9/20 - למתן שירותי תכנון, הקמה ותחזוקה של מרכז חוויה – "שער לים המלח" 02/11/20 16/11/20

סיור מציעים יתקיים ביום 16.11.20 בשעה 11.00

נקודת הכינוס - חדר הישיבות במשרדי המועצה האזורית מגילות ים המלח

רישום למכרז באמצעות הגשת טופס רישום בלבד עד ליום 30.11.20

ללא חובת תשלום דמי השתתפות

14/02/21 לכלל מסמכי המכרז
8/20 מכרז 8/20 למתן שירותים בתחום התקשורת, דוברות, יחסי ציבור וניהול נכסים דיגיטליים 24/09/20

לא יתקיים סיור מציעים

חלה חובת רישום באמצעות שליחות טופס רישום עד ליום 15.10.20. 

ללא דמי רישום.

01/11/20 לכלל מסמכי המכרז
3/21 מכרז פומבי מס' 3/21 למתן שירותי מדידה 30/08/20 05/10/21

לא יתקיים סיור קבלנים

חלה חובת שליחת טופס רישום למכרז.

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום.

 

27/10/21 לכלל מסמכי המכרז
7/20 מכרז 7/20 התקשרות עם קבלן בהסכם מסגרת לביצוע עבודות קבלניות (במרחב המועצות האזורית מגילות ותמר והשטחים דרומה אליהם, למעט העיר אילת) 15/07/20

לא יתקיים סיור קבלנים

חלה חובת שליחת טופס רישום עד ליום 27.07.20

ללא תשלום דמי רישום

10/08/20 לכלל מסמכי המכרז
4/20 מכרז פומבי מספר 4/20 למתן שירותי בדיקות מעבדה 19/06/20

לא יתקיים סיור קבלנים

ללא תשלום דמי רישום

חובת רישום באמצעות שליחת טופס רישום- עד ליום 5.7.20

19/07/20 לכלל מסמכי המכרז
3/20 מכרז פומבי מס' 3/20 למתן שירותי פיקוח ויעוץ בטיחות 11/06/20

לא יתקיים סיור קבלנים 

במכרז זה קיימת חובת שליחת טופס רישום בלבד, עד ליום 25.06.20

12/07/20 לכלל מסמכי המכרז
6/20 מכרז פומבי מס' 6/20 לביצוע עבודות תשתית לשיקום ופיתוח מקטעים שונים ברצועת החוף באילת - הזמנה להשתתף בהליך מיון מוקדם (P.Q) 11/06/20 28/01/21 03/02/21

ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה

סיור הקבלנים ייערך בהתאם לפרטים שנשלחו למתמודדים שעברו את שלב ה PQ

ההשתתפות בשלב המיון המוקדם מותנית בשליחת טופס רישום עד ליום 30.06.20 בשעה 14.00

10/03/21 לכלל מסמכי המכרז
2/20 מכרז פומבי מס' 2/20 להתקשרות עם קבלן בהסכם מסגרת לביצוע עבודות קבלניות באילת 31/03/20

לא ייערך סיור קבלנים

חלה חובת שליחת טופס רישום למכרז - עד ליום 06.05.20

ללא תשלום דמי רישום

21/05/20 לכלל מסמכי המכרז
1/20 מכרז פומבי מס' 1/20 למתן שירותי העתקות, צילומים ותווין 07/02/20 11/02/20

לא יתקיים סיור

ללא תשלום דמי רישום.

חלה חובת רישום למכרז, עד ליום 20.02.2020

09/03/20 לכלל מסמכי המכרז
6/19 מכרז 6/19 לביצוע עבודות הגנה ושיקום ברצועת החוף שבין צומת עין בוקק לחוף מלון דוד באגן הדרומי של ים המלח 05/12/19 08/12/19 24/12/19

ההתכנסות במלון קראון פלאזה, מתחם עין בוקק, ביום 24.12.2019 בשעה 12.30

ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה.

חלה חובת שליחת טופס רישום למכרז עד ליום 12.1.2020

ללא תשלום דמי השתתפות.

26/01/20 לכלל מסמכי המכרז
4/19 מכרז פומבי מספר 4/19 לביצוע עבודות הגנה ושיקום בסוללת החוף באזור הביניים (בין חמי זוהר לעין בוקק) 22/08/19 18/11/19 16/09/19

 ההתכנסות במלון קראון פלאזה, עין בוקק, ים המלח, בשעה 11.30

ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה

25/09/19 25/12/19 לכלל מסמכי המכרז
3/19 מכרז פומבי מס' 3/19 מתן שירותי מחשוב 01/08/19

לא יתקיים 

קיימת חובת רישום למכרז עד ליום 15.08.2019

ללא תשלום דמי רישום

04/09/19 לכלל מסמכי המכרז
2/19 מכרז פומבי מס' 2/19 לביצוע והסדרת שבילים תיירותיים ושילוט תיירותי נלווה בדרום 26/02/19 07/03/19

ייערכו 2 סיורי קבלנים - ההשתתפות באחד מן הסיורים, הינה חובה

7.3.19 - מפגש בפודק נאות סמדר

11.3.19 - מפגש בכפר נוקדים

ללא תשלום דמי רישום.

חלה חובת שליחת טופס רישום עד ליום 13.3.19

20/03/19 לכלל מסמכי המכרז
1/19 מכרז פומבי מס' 1/19 להתקשרות עם קבלן בהסכם מסגרת לביצוע עבודות קבלניות באזור ים המלח 21/02/19

לא יתקיים סיור קבלנים במכרז זה.

ללא חובת תשלום דמי השתתפות.

חלה חובה על שליחת טופס רישום למכרז - עד ליום 11.03.2019

27/03/19 לכלל מסמכי המכרז
4/18 מכרז פומבי מס' 4/18 לביצוע עבודות להקמת תחנות לשאיבת ביוב בנאות עין גדי 15/11/18 19/12/18 28/11/18

סיור הקבלנים ייערך במשרדי החברה, רחוב כנפי נשרים 7, ירושלים.

ההשתפות בסיור הקבלנים הינה חובה.

לתשומת לבכם, עודכנו מסמכי המכרז

חלה חובת רישום למכרז, עד ליום 6.12.2018, כמפורט במסמכי המכרז.

ללא תשלום דמי השתתפות.

26/12/18 לכלל מסמכי המכרז
  • עמוד מתוך 3