דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הבהרות ותשובות לשאלות הבהרה

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
הבהרה מספר 1 לכלל מסמכי המכרז
הבהרה מספר 2- דחיית מועד הגשה לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft