דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מסמך ו למסמכי המכרז

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
מסמך ו'- פרוגרמת פיתוח מתחם התיירות לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft