דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

02/14

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
פרסום מודעה בעיתונות ערבית לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft