דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

כתב כמויות

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
כתב כמויות מעודכן- PDF לכלל מסמכי המכרז
כתב כמויות בפורמט SKN מעודכן לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft