דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מסמכי המכרז

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
מסמכי המכרז להגשה- PDF לכלל מסמכי המכרז
מסמכי המכרז בעקוב אחר שינויים PDF לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft