דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

נספח 6- למפרט טכני מיוחד

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
נספח 6- למפרט טכני מיוחד לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft