דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

נספח יג להסכם

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
נספח יג' להסכם לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft