דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

פרק 59- של המפרט הטכני המיוחד

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
פרק 59- למפרט הטכני המיוחד לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft