דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הזמנה להציע הצעות

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות בקטעים 214.8-218.1 בכביש 90("קטע צפוני") באזור ים המלח לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft