דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מכרז 1-24 לביצוע קידוחים גיאוטכניים בחוף מזור באגן הצפוני של ים המלח

מודעה לעיתונות מכרז 1-24 עברית

להורדהמודעה לעיתונות מכרז 1-24 עברית

מודעה לעיתונות מכרז 1-24 ערבית

להורדהמודעה לעיתונות - מכרז 1-24 - ערבית

הזמנה להציע הצעות - מכרז 1-24

להורדההזמנה להציע הצעות מכרז 1-24

הסכם - מכרז 1-24

להורדההסכם - מכרז 1-24

מפרט טכני מכרז 1-24

להורדהמפרט טכני - מכרז 1-24

כתב כמויות להגשה - מכרז 1-24

להורדהכתב כמויות להגשה - מכרז 1-24

הודעות

site by tq.soft