דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מכרז 1/23 לביצוע עבודות סלילה ופיתוח צומת הכניסה לאזור הביניים באגן הדרומי
של ים המלח

הודעה לעיתונות בעברית - מכרז 1/23

להורדההודעה לעיתונות בעברית - מכרז 1/23

הודעה לעיתונות בערבית - מכרז 1/23

להורדההודעה לעיתונות בערבית - מכרז 1/23

הזמנה להציע הצעות והסכם - מכרז 1/23

להורדההזמנה להציע הצעות והסכם - מכרז 1-23

כתב כמויות ואומדן - מכרז 1/23 - להגשה

להורדהכתב כמויות ואומרן - מכרז 1/23 - להגשה

מסמכי תנאים נת"י

תנאים כלליים

להורדהתנאים כלליים

תנאים מיוחדים

להורדהתנאים מיוחדים

ביטוח

להורדהביטוח

הודעות

site by tq.soft