דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מכרז פומבי מס' 3/22 לביצוע עבודות שיקום, פיתוח כבישים והקמת שביל אופניים בפארק תמנע

מודעה לעיתונות מכרז 3-22 - עברית

להורדהמודעה לעיתונות מכרז 3-22 - עברית

מודעה לעיתונות מכרז 3-22 - ערבית

הזמנה והסכם - מכרז 3-22

להורדההזמנה והסכם - מכרז 3-22

מפרט טכני מיוחד על נספחיו - מכרז 3-22

להורדהמפרט טכני מיוחד על נספחיו - מכרז 3-22

כתב כמויות - מכרז 3-22

להורדהכתב כמויות - מכרז 3-22

הודעה בדבר דחיית מועדים

להורדההודעה בדבר דחיית מועדים

מענה לשאלות הבהרה

להורדהמענה לשאלות הבהרה

הודעות

site by tq.soft