דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מכרז 5/21 לביצוע עבודות פיתוח להקמת טיילת נופית דרך בן גוריון לצד מצוק צין - רמת נגב

הודעה לעיתונות ערבית

הזמנה להציע הצעות והסכם - מכרז 5/21

להורדההזמנה להציע הצעות והסכם - מכרז 5-21

נספחים למפרט טכני מיוחד

להורדהנספחים למפרט טכני מיוחד

מסמך ד - כתב כמויות להגשה

להורדהמסמך ד - כתב כמויות להגשה

הודעות

site by tq.soft