דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מכרז פומבי מס' 3/21 למתן שירותי מדידה

הודעה לעיתונות - עברית

להורדההודעה לעיתונות - עברית

הודעה לעיתונות - ערבית

להורדההודעה לעיתונות - ערבית

הזמנה והסכם - גרסה לא עדכנית - לא להגשה

להורדההזמנה והסכם - מכרז 3-21 שירותי מדידות

הזמנה והסכם מכרז 3/21 שירותי מדידה - גרסה מעודכנת להגשה

להורדההזמנה והסכם מכרז 3/21 - גרסה מעודכנת

הודעה בדבר עדכון תנאי סף ודחיית מועדים

להורדההודעה בדבר עדכון תנאי סף ודחיית מועדים

הודעות

site by tq.soft