דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מכרז 1/21 למתן שירותי תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מערכות השפלת מי תהום באזור המלונות בדרום ים המלח - שלב הגשת הצעות
R.F.P

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות - ערבית

להורדההודעה לעיתונות - ערבית

הזמנה להציע הצעות - שלב מיון מוקדם - מכרז 1-21

להורדההזמנה להציע הצעות - שלב מיון מוקדם

הודעה לעיתונות לאחר עדכון - עברית

להורדההודעה לעיתונות לאחר עדכון - עברית

הודעה לעיתונות לאחר עדכון - ערבית

הזמנה להציע הצעות מיון מוקדם מכרז 1-21 -פרסום שני גרסא מיום 07.06.2021 - נוסח מחייב להגשה

להורדההזמנה להציע הצעות מכרז 1-21 -פרסום שני גרסא מיום 07.06.2021 - נוסח מחייב להגשה

הזמנה להציע הצעות-מיון מוקדם-מכרז - 1-21-לעיון בלבד-גרסא מעודכנת מיום 07.06.2021-כולל סימון שינויים מול גרסא קודמת מיום 20.04.2021

להורדההזמנה להציע הצעות-מיון מוקדם-מכרז - 1-21-לעיון בלבד-גרסא מעודכנת מיום 07.06.2021-כולל סימון שינויים מול גרסא קודמת מיום 20.04.2021

שלב הגשת הצעות R.F.P

הזמנה להציע הצעות שלב R.F.P

להורדההזמנה להציע הצעות - שלב הגשת הצעות - מכרז 1/21

הסכם - מכרז 1-21 שלב RFP

להורדההסכם - מכרז 1-21 שלב RFP

מפרט טכני - מכרז 1-21 שלב RFP

להורדהמפרט טכני - מכרז 1-21 שלב RFP

הודעה בדבר עדכון מועדים

להורדההודעה בדבר עדכון מועדים

הודעה בדבר דחיית מועדים והארכת ערבות מכרז

להורדה

הודעה שנייה בדבר דחיית מועדים

להורדההודעה שניה בדבר דחיית מועדים

הודעות

site by tq.soft