החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז פומבי מס' 11-20 למתן שירותי תפעול ותחזוקה משלימה לחדרי חשמל ומערכות היקפיות בעין בוקק ובחמי זוהר

  • מספר מכרז11/20
  • תאריך פרסום המכרז01/12/2020
  • תאריך אחרון לרישום השתתפות במכרז14/12/2020
  • תאריך אחרון להגשת שאלות20/12/2020
  • תאריך אחרון להגשת הצעות31/12/2020

מודעה לעיתונות בעברית - מכרז 11/20

להורדהמודעה לעיתונות בעברית - מכרז 11/20

מודעה לעיתונות בערבית - מכרז 11/20

הזמנה להציע הצעות והסכם - מכרז 11/20

להורדההזמנה להציע הצעות והסכם

מפרט שירותים - מכרז 11/20

להורדהמפרט שירותים

הודעות