דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מכרז פומבי מס' 10/20 למתן שירותי ליסינג תפעולי

מודעה לעיתונות בעברית - מכרז 10/20

להורדההודעה לעיתונות בעברית - מכרז 10/20

מודעה לעיתונות בערבית - מכרז 10/20

להורדהמודעה לעיתונות בערבית - מכרז 10/20

נספח הצעה כספית - קובץ אקסל

להורדהנספח הצעה כספית - קובץ אקסל

הודעה בדבר דחיית מועדים - מכרז 10-20 ליסינג תפעולי

להורדההודעה בדבר דחיית מועדים - מכרז 10/20

מענה לשאלות הבהרה - הבהרה מספר 1

להורדהמענה לשאלות הבהרה - הבהרה מספר 1

הבהרה מספר 2 - עדכון נספח הצעת מחיר

להורדההבהרה מספר 2 - הבהרה מאת המזמין

נספח הצעה כספית - מעודכן לאחר הבהרה 2

להורדהנספח הצעה כספית - מעודכן לאחר הבהרה 2

הודעות

site by tq.soft