דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מכרז מס' 9/20 - למתן שירותי תכנון, הקמה ותחזוקה של מרכז חוויה – "שער לים המלח"

הודעה לעיתונות עברית

להורדההודעה לעיתונות - עברית

הודעה לעיתונות ערבית

להורדההודעה לעיתונות - ערבית

הזמנה והסכם 9/20 (כלל מסמכי המכרז)

להורדההזמנה והסכם מכרז 9/20 (כלל מסמכי המכרז)

תכנית בינוי עקרונית

להורדהתכנית בינוי עקרונית

מפת מדידה

להורדהמפת מדידה

הבהרה מס' 1

להורדההבהרה מס' 1

מענה לשאלות הבהרה

להורדהמענה לשאלות הבהרה

הודעה בדבר דחיית מועד הגשה

להורדההודעה בדבר דחיית מועד הגשה

הודעות

site by tq.soft