החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז 8/20 למתן שירותים בתחום התקשורת, דוברות, יחסי ציבור וניהול נכסים דיגיטליים

  • מספר מכרז8/20
  • תאריך פרסום המכרז24/09/2020
  • תאריך אחרון לרישום השתתפות במכרז15/10/2020
  • תאריך אחרון להגשת שאלות15/10/2020
  • תאריך אחרון להגשת הצעות01/11/2020

הודעה לעיתונות - ערבית

להורדההודעה לעיתונות - ערבית

טופס רישום למכרז

להורדהטופס רישום - מכרז 8/20

הודעות