דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מכרז 7/20 התקשרות עם קבלן בהסכם מסגרת לביצוע עבודות קבלניות (במרחב המועצות האזורית מגילות ותמר והשטחים דרומה אליהם, למעט העיר אילת)

הודעה לעיתונות - ערבית

הזמנה להציע הצעות - מכרז 7/20

להורדההזמנה להציע הצעות - מכרז 7/20

הודעות

site by tq.soft