החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז 7/20 התקשרות עם קבלן בהסכם מסגרת לביצוע עבודות קבלניות (במרחב המועצות האזורית מגילות ותמר והשטחים דרומה אליהם, למעט העיר אילת)

  • מספר מכרז7/20
  • תאריך פרסום המכרז15/07/2020
  • תאריך אחרון לרישום השתתפות במכרז27/07/2020
  • תאריך אחרון להגשת שאלות27/07/2020
  • תאריך אחרון להגשת הצעות10/08/2020

הודעה לעיתונות - ערבית

הזמנה להציע הצעות - מכרז 7/20

להורדההזמנה להציע הצעות - מכרז 7/20

הודעות