דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מכרז פומבי מספר 4/20 למתן שירותי בדיקות מעבדה

מודעה לעיתונות בעברית - 4/20

להורדהמודעה לעיתונות בעברית - 4/20

מודעה לעיתונות בערבית - 4/20

להורדהמודעה לעיתונות בערבית - 4/20

הזמנה להציע הצעות והסכם

להורדההזמנה והסכם - מכרז 4/20

מסמך א(6) - כתב כמויות

להורדהכתב כמויות - מכרז 4/20

הודעות

site by tq.soft