החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז פומבי מס' 6/20 לביצוע עבודות תשתית לשיקום ופיתוח מקטעים שונים ברצועת החוף באילת -
הזמנה להשתתף בהליך מיון מוקדם (P.Q)

  • מספר מכרז6/20
  • תאריך פרסום המכרז11/06/2020
  • תאריך אחרון לרישום השתתפות במכרז30/06/2020
  • תאריך עדון המכרז28/01/2021
  • תאריך אחרון להגשת שאלות14/02/2021
  • תאריך אחרון להגשת הצעות10/03/2021

מודעה לעיתונות בעברית - פרסום מכרז 6/20

להורדהמודעה לעיתונות בעברית - מכרז 6/20

מודעה לעיתונות בערבית - פרסום מכרז 6/20

להורדהמודעה לעיתונות בערבית - מכרז 6/20

הזמנה להשתתף בהליך מיון מוקדם - מכרז 6/20

להורדההזמנה להשתתף בהליך מיון מוקדם (PQ) - מכרז 6/20

הודעה בדבר עדכון מקום ושעת כינוס סיור קבלנים -מכרז 6/20

להורדההודעה בדבר שינוי מיקום ושעת כינוס סיור הקבלנים

הזמנה והסכם - שלב הגשת הצעות

להורדההזמנה והסכם - שלב הגשת ההצעות במכרז

הודעות