דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מכרז פומבי מס' 6/20 לביצוע עבודות תשתית לשיקום ופיתוח מקטעים שונים ברצועת החוף באילת -
הזמנה להשתתף בהליך מיון מוקדם (P.Q)

site by tq.soft