החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז פומבי מס' 3/20 למתן שירותי פיקוח ויעוץ בטיחות

  • מספר מכרז3/20
  • תאריך פרסום המכרז11/06/2020
  • תאריך אחרון לרישום השתתפות במכרז25/06/2020
  • תאריך אחרון להגשת שאלות25/06/2020
  • תאריך אחרון להגשת הצעות12/07/2020

מודעה לעיתונות בעברית - פרסום מכרז 3/20

להורדהמודעה לעיתונות בעברית - מכרז 3/20

מודעה לעיתונות בערבית - פרסום מכרז 3/20

להורדהמודעה לעיתונות בערבית - מכרז 3/20

הזמנה והסכם - מכרז 3/20

להורדההזמנה והסכם - מכרז 3/20

הודעות