דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מכרז פומבי מס' 2/20 להתקשרות עם קבלן בהסכם מסגרת לביצוע עבודות קבלניות באילת

הודעה לעיתונות - עברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות - ערבית

להורדההודעה לעיתונות - ערבית

הזמנה להציע הצעות - מכרז פומבי מס' 2/20

להורדההזמנה להציע הצעות - מכרז פומבי מס' 2/20

הסכם - מכרז פומבי מס' 2/20

להורדהמסמך ב' - הסכם מכרז פומבי מס' 2/20

הודעות

site by tq.soft