דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מכרז פומבי מס' 3/19 מתן שירותי מחשוב

הודעה לעיתונות - עברית

להורדההודעה לעיתונות - עברית

הודעה לעיתונות - ערבית

טופס רישום למכרז 3/19 מתן שירותי מחשוב

להורדהטופס רישום למכרז 3/19 מתן שירותי מחשוב

הסכם מעודכן לאחר הבהרה מספר 1 (מענה לשאלות הבהרה)

להורדההסכם מעודכן לאחר הבהרה מס' 1

הודעות

site by tq.soft