החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז פומבי מס' 3/19 מתן שירותי מחשוב

  • מספר מכרז3/19
  • תאריך פרסום המכרז01/08/2019
  • תאריך אחרון לרישום השתתפות במכרז15/08/2019
  • תאריך אחרון להגשת שאלות15/08/2019
  • תאריך אחרון להגשת הצעות04/09/2019

הודעה לעיתונות - עברית

להורדההודעה לעיתונות - עברית

הודעה לעיתונות - ערבית

טופס רישום למכרז 3/19 מתן שירותי מחשוב

להורדהטופס רישום למכרז 3/19 מתן שירותי מחשוב

הסכם מעודכן לאחר הבהרה מספר 1 (מענה לשאלות הבהרה)

להורדההסכם מעודכן לאחר הבהרה מס' 1

הודעות