דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מכרז פומבי מס' 4/18 לביצוע עבודות להקמת תחנות לשאיבת ביוב בנאות עין גדי

הודעה לעיתונות בעברית - מכרז 4/18

להורדההודעה לעיתונות בעברית - מכרז 4/18

הודעה לעיתונות בערבית - מכרז 4/18

להורדההודעה לעיתונות בערבית - מכרז 4/18

כתב כמויות - מכרז 4/18

להורדהכתב כמויות - מכרז 4/18

הבהרה מס' 1

מסמך הבהרה מספר 1

להורדהמסמך הבהרה מס' 1

כתב כמויות מעודכן לאחר הבהרה מספר 1

להורדהכתב כמויות להגשה - מעודכן לאחר הבהרה מספר 1

מפרט טכני מעודכן לאחר הבהרה מספר 1

להורדהמפרט טכני מיוחד - מעודכן לאחר הבהרה מספר 1

נספח ביטוח מאת קיבוץ עין גדי

להורדהנספח ביטוח מאת קיבוץ עין גדי

הודעות

site by tq.soft