דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מכרז 4/17 להתקשרות עם קבלן לביצוע עבודות לבניית מבנים בחוף הציבורי המרכזי בעין בוקק

כתב כמויות

להורדהכתב כמויות

טופס רישום למכרז

להורדהטופס רישום למכרז

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודע לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

הודעה בדבר מקום כינוס סיור קבלנים

להורדההודעה בדבר מקום כינוס סיור הקבלנים

הבהרה מס' 1 - מענה לשאלות הבהרה

להורדההבהרה מס' 1 - מענה לשאלות הבהרה

הודעות

site by tq.soft