דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מכרז מס' 3/17 למתן שירותי ניהול, פיקוח והבטחת איכות לפרויקט סלילת כביש עין בוקק – חמי זוהר והקמת גשר נחל רום

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

הזמנה להציע הצעות והסכם

להורדההזמנה להציע הצעות והסכם

הבהרה מס' 1 - מענה לשאלות הבהרה

להורדהמענה לשאלות הבהרה - הבהרה מס' 1

הודעות

site by tq.soft