דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מכרז 6/16 להתקשרות עם קבלן בהסכם מסגרת לביצוע עבודות באזור ים המלח

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

הזמנה להציע הצעות

להורדההזמנה להציע הצעות

טופס רישום השתתפות במכרז

להורדהטופס רישום השתתפות במכרז

הודעות

site by tq.soft