דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מכרז פומבי מס' 5/16 למתן שירותי ניהול לפרויקט ניקוז, שיקום ופיתוח במתחם חמי זוהר בים המלח – שלב ב

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

הזמנה להציע הצעות והסכם

להורדההזמנה להציע הצעות והסכם

הודעה בדבר דחיית מועדים

להורדההודעה בדבר דחיית מועדים

הודעה בדבר דחיית מועדים בערבית

להורדההודעה בדבר דחיית מועדים בערבית

הודעות

site by tq.soft