דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מכרז 5/15- פנייה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ תקשורת, דוברות ויחסי ציבור

הודעה לעתונות בעברית

להורדההודעה לעתונות בעברית

הודעה לעתונות בערבית

להורדההודעה לעתונות בערבית

מסמכי המכרז

להורדהמסמכי המכרז

מענה לשאלות הבהרה

להורדהמענה לשאלות הבהרה

הודעות

מתן שירותי ייעוץ תקשורת, דוברות ויחסי ציבור

site by tq.soft