דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מכרז 4/15- הזמנה להציע הצעות למתן שירותי בדיקות מעבדה

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

הודעה בדבר דחיית מועדים

להורדההודעה בדבר דחיית מועדים

הזמנה והסכם

להורדההזמנה והסכם

כתב כמויות

להורדהכתב כמויות

הבהרות

הבהרה מס' 1 ודחיית מועד הגשה

להורדההבהרה מס' 1 והודעה בדבר דחיית מועד

הודעות

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי בדיקות מעבדה

site by tq.soft