דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מכרז 11/14- הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי ליסינג תיפעולי

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

הודעה לעיתונות בעברית- תיקון תנאי סף ושינוי מועדים

להורדההודעה לעיתונות בעברית- תיקון תנאי סף ושינוי מועדים

הודעה לעיתונות בערבית- תיקון תנאי סף ושינוי מועדים

להורדההודעה לעיתונות בערבית- תיקון תנאי סף ושינוי מועדים

מסמכי המכרז

להורדהמסמכי המכרז

הזמנה להציע הצעות

להורדההזמנה להציע הצעות

הסכם

להורדההסכם

הצעה כספית בקובץ אקסל

להורדההצעה כספית בקובץ אקסל

הודעה בדבר דחיית מועדים

להורדההודעה בדבר דחיית מועדים

הבהרות

הבהרה מספר 1

להורדההבהרה מספר 1

הזמנה להציע הצעות בעקוב אחר שינוים- לא להגשה

להורדההזמנה להציע הצעות ב"עקוב אחר שינוים"- לא להגשה

הסכם בעקוב אחר שינוים- לא להגשה

להורדההסכם ב"עקוב אחר שינויים"- לא להגשה

הודעות

שירותי ליסינג תיפעולי

site by tq.soft