דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מכרז 10/14- שירותי העתקות, צילומים ותווין

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

הודעה לעיתונות תיקון תנאי סף ודחיית מועדים

להורדה

הודעה לעיתונות תיקון תנאי סף ודחיית מועדים- מודעה בערבית

להורדההודעה לעיתונות תיקון תנאי סף ודחיית מועדים- מודעה בערבית

הזמנה והסכם

להורדההזמנה והסכם

הצעה כספית בקובץ אקסל

להורדההצעה כספית בקובץ אקסל

הבהרות

הבהרה מספר 1

להורדההבהרה מספר 1

הבהרה מספר 2

להורדההבהרה מספר 2

הבהרה מספר 3

להורדההבהרה מספר 3

תיקון להבהרה מספר 3

להורדהתיקון להבהרה מספר 3

הודעות

שירותי העתקות, צילומים ותווין 

site by tq.soft