דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מכרז 09/14- פנייה לקבלת הצעות לביצוע קידוחי ניסיון ובדיקות גיאוטכניות

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

הזמנה, הסכם ומפרט טכני (כולל מפות קידוחים)

להורדההזמנה, הסכם ומפרט טכני (כולל מפות קידוחים)

כתב כמויות

להורדהכתב כמויות

הבהרות

הבהרה מספר 1 ונספחים להבהרה

להורדההבהרה מספר 1 ונספחים להבהרה

הודעות

ביצוע קידוחי ניסיון ובדיקות גיאוטכניות

site by tq.soft