דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מכרז 07/14- ביצוע קידוחי ניסיון ובדיקות גיאופיזיות וגיאוטכנולוגיות

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

מסמכי המכרז

להורדהמסמכי המכרז

כתב כמויות

להורדהכתב כמויות

תוכניות מכרז

להורדהתוכניות המכרז

הודעות

ביצוע קידוחי ניסיון באזור האגן הדרומי של ים המלח, וכן ביצוע בדיקות גיאופיזיות וגיאוטכניות.

site by tq.soft