דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מכרז 08/14- לביצוע עבודות להגבהת החופים הציבוריים במתחם התיירות בחמי- זוהר

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

הזמנה והסכם

להורדההזמנה והסכם

מפרט טכני

להורדהמפרט טכני

כתב כמויות

להורדהכתב כמויות

כתב כמויות בפורמט SKN

להורדהכתב כמויות בפורמט SKN

הבהרות

הבהרה מספר 1

להורדההבהרה מספר 1

הבהרה מספר 2

להורדההבהרה מספר 2

הבהרה מספר 3

להורדההבהרה מספר 3

הודעות

ביצוע עבודות דחופות להגבהת החופים הציבוריים במתחם התיירות חמי- זוהר

site by tq.soft